Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ พากย์ไทย (64/64)

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ

เรื่องย่อ

Shaman king ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ เรื่องราชันย์แห่งภูตได้เริ่มจาก การที่มีการจัดชาแมนไฟท์ขึ้นทุกๆ 500 ปี และปีนี้ชาแมนไฟท์ได้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองโตเกียว เป็นเวลาที่ตระกูลอาซาคุระรอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ ความปรารถนาของตระกูลอาซาคุระไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลกแต่เหตุผลคือ ต้องการให้โยยับยั้งการกลับมาของฮาโอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโยเมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ ได้เป็นราชันแห่งภูต และครั้งนี้ฮาโอก็ต้องการกลับมาเป็นอีกครั้ง แต่ที่ต้องยับยั้งไว้เพราะว่า วัตถุประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้วก็คือ ฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมดเพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และตั้งตัวเป็นใหญ่เพื่อครอบครองโลกนี้

Shaman King ตอนที่ 1

Shaman King ตอนที่ 2

Shaman King ตอนที่ 3

Shaman King ตอนที่ 4

Shaman King ตอนที่ 5

Shaman King ตอนที่ 6

Shaman King ตอนที่ 7

Shaman King ตอนที่ 8

Shaman King ตอนที่ 9

Shaman King ตอนที่ 10

Shaman King ตอนที่ 11

Shaman King ตอนที่ 12

Shaman King ตอนที่ 13

Shaman King ตอนที่ 14

Shaman King ตอนที่ 15

Shaman King ตอนที่ 16

Shaman King ตอนที่ 17

Shaman King ตอนที่ 18

Shaman King ตอนที่ 19

Shaman King ตอนที่ 20

Shaman King ตอนที่ 21

Shaman King ตอนที่ 22

Shaman King ตอนที่ 23

Shaman King ตอนที่ 24

Shaman King ตอนที่ 25

Shaman King ตอนที่ 26

Shaman King ตอนที่ 27

Shaman King ตอนที่ 28

Shaman King ตอนที่ 29

Shaman King ตอนที่ 30

Shaman King ตอนที่ 31

Shaman King ตอนที่ 32

Shaman King ตอนที่ 33

Shaman King ตอนที่ 34

Shaman King ตอนที่ 35

Shaman King ตอนที่ 36

Shaman King ตอนที่ 37

Shaman King ตอนที่ 38

Shaman King ตอนที่ 39

Shaman King ตอนที่ 40

Shaman King ตอนที่ 41

Shaman King ตอนที่ 42

Shaman King ตอนที่ 43

Shaman King ตอนที่ 44

Shaman King ตอนที่ 45

Shaman King ตอนที่ 46

Shaman King ตอนที่ 47

Shaman King ตอนที่ 48

Shaman King ตอนที่ 49

Shaman King ตอนที่ 50

Shaman King ตอนที่ 51

Shaman King ตอนที่ 52

Shaman King ตอนที่ 53

Shaman King ตอนที่ 54

Shaman King ตอนที่ 55

Shaman King ตอนที่ 56

Shaman King ตอนที่ 57

Shaman King ตอนที่ 58

Shaman King ตอนที่ 59

Shaman King ตอนที่ 60

Shaman King ตอนที่ 61

Shaman King ตอนที่ 62

Shaman King ตอนที่ 63

Shaman King ตอนที่ 64

จบ

Share