Sekai no Yami Zukan ซับไทย (13/13)

Sekai no Yami Zukan

เรื่องย่อ

เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับต่างๆ เช่น UFO, สิ่งมีชีวิตลึกลับ, คำสาป, อารยธรรมโบราณ, พลังเหนือธรรมชาติ, วิญญาณ, คดีปริศนา, ต่างมิติ และตำนานพื้นเมืองต่างๆ โดยจะเล่าในรูปแบบภาพเรื่องเล่าที่จะให้ความรู้สึกเหมือนกับนิตยสารยุค 60 และ 70

อนิเมะสั้น 4 นาที

Sekai no Yami Zukan ตอนที่ 1

Sekai no Yami Zukan ตอนที่ 2

Sekai no Yami Zukan ตอนที่ 3

Sekai no Yami Zukan ตอนที่ 4

Sekai no Yami Zukan ตอนที่ 5

Sekai no Yami Zukan ตอนที่ 6

Sekai no Yami Zukan ตอนที่ 7

Sekai no Yami Zukan ตอนที่ 8

Sekai no Yami Zukan ตอนที่ 9

Sekai no Yami Zukan ตอนที่ 10

Sekai no Yami Zukan ตอนที่ 11

Sekai no Yami Zukan ตอนที่ 12

Sekai no Yami Zukan ตอนที่ 13

จบ

Share