Schwarzesmarken ซับไทย (12/12)

Schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ

เรื่องย่อ

กองกำลังเยอรมันตะวันออกที่ 666 ที่เรียกว่า Schwarzesmarken (หน้ากากดำ) กองพันพิเศษที่มีหน้าที่ในการเล่นงานพวก BETA ด้วยวิธีการที่ต่างออกจากหน่วยอื่น โดยเล็งพวก Lux และ Magnus Lux ซึ่งเป็นเอเลี่ยนที่ชำนาญการโจมตีระยะไกล เป็นเป้าหมายหลักก่อนเสมอ

Schwarzesmarken ตอนที่ 1

Schwarzesmarken ตอนที่ 2

Schwarzesmarken ตอนที่ 3

Schwarzesmarken ตอนที่ 4

Schwarzesmarken ตอนที่ 5

Schwarzesmarken ตอนที่ 6

Schwarzesmarken ตอนที่ 7

Schwarzesmarken ตอนที่ 8

Schwarzesmarken ตอนที่ 9

Schwarzesmarken ตอนที่ 10

Schwarzesmarken ตอนที่ 11

Schwarzesmarken ตอนที่ 12

จบ

ซับไทย Kumakuro-FS

Share