Persona 5 the Animation ซับไทย (1-23/26)

Persona 5 the Animation

เรื่องย่อ

เนื้อเรื่องเกิดขึ้นในปี 20xx เร็น นักเรียนที่มาเรียนต่อที่โตเกียว หลังได้พลัง Persona จากเวลเวตรูม ได้พบมอร์กาน่า และ ชิโด พวกเขาจึงได้ตั้งกลุ่มโจร เพื่อขโมยหัวใจที่ชั่วร้ายจากพวกผู้ใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองนี้

Persona 5 the Animation ตอนที่ 1

Persona 5 the Animation ตอนที่ 2

Persona 5 the Animation ตอนที่ 3

Persona 5 the Animation ตอนที่ 4

Persona 5 the Animation ตอนที่ 5

Persona 5 the Animation ตอนที่ 6

Persona 5 the Animation ตอนที่ 7

Persona 5 the Animation ตอนที่ 8

Persona 5 the Animation ตอนที่ 9

Persona 5 the Animation ตอนที่ 10

Persona 5 the Animation ตอนที่ 11

Persona 5 the Animation ตอนที่ 12

Persona 5 the Animation ตอนที่ 13

Persona 5 the Animation ตอนที่ 14

Persona 5 the Animation ตอนที่ 15

Persona 5 the Animation ตอนที่ 16

Persona 5 the Animation ตอนที่ 17

Persona 5 the Animation ตอนที่ 18

Persona 5 the Animation ตอนที่ 19

Persona 5 the Animation ตอนที่ 20

Persona 5 the Animation ตอนที่ 21

Persona 5 the Animation ตอนที่ 22

Persona 5 the Animation ตอนที่ 23

ยังไม่มา

Persona 5 the Animation ตอนที่ 24

Persona 5 the Animation ตอนที่ 25

Persona 5 the Animation ตอนที่ 26

จบ

ซับไทย Onigiri-FS / Anime Cartoon

Share