Oniai พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก พากย์ไทย (12/12)

Oniai พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก

เรื่อง

เรื่องราวธรรมดาที่แสนจะไม่ธรรมดาของ พี่น้องฝาแฝดฮิเมโนะโควจิ อากิโตะ(คนพี่[ชาย]) กับ อากิโกะ(คนน้อง[สาว])เมื่อผู้เป็นน้องนั้นดั๊น…! มีความรักที่ให้กับพี่ชายเกินคำว่า “พี่น้อง” และเธอก็ยังต้องคอยสู้กับสาวๆที่มาเกี่ยวพันกับพี่ชายเธออีกด้วย

Oniai พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 1

Oniai พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 2

Oniai พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 3

Oniai พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 4

Oniai พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 5

Oniai พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 6

Oniai พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 7

Oniai พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 8

Oniai พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 9

Oniai พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 10

Oniai พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 11

Oniai พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 12

จบ

Share