Nobunaga no Shinobi ซับไทย (1-25/26)

Nobunaga no Shinobi

เรื่องย่อ

นินจาสาว ชิโดริ ที่ช่วยเหลือ โนบุนางะ โอดะ ให้บรรลุสิ่งที่เขาปรารถนา

อนิเมะสั้น 3 นาที

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 1

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 2

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 3

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 4

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 5

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 6

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 7

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 8

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 9

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 10

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 11

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 12

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 13

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 14

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 15

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 16

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 17

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 18

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 19

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 20

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 21

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 22

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 23

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 24

Nobunaga no Shinobi ตอนที่ 25

ยังไม่จบ

Share