Kiniro Mosaic Pretty Days The Movie ซับไทย

Kiniro Mosaic Pretty Days The Movie ประกายใสวัยฝัน

เรื่องย่อ

ตอนนี้มีการตั้งค่าในช่วงเทศกาลโรงเรียนซึ่ง Shinobu ได้รับมอบหมายให้เขียนบทภาพยนตร์และแต่งกายสำหรับการเล่นชั้นเรียนของเธอ Youko และ Alice สังเกตเห็นว่า Shinobu หลับสนิททุกเช้าและรู้สึกเป็นห่วงว่าเธออาจจะเบื่อหน่ายงานทั้งหมด Shinobu จะประสบความสำเร็จในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้ทันหรือไม่?

จบ

Share