GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ซับไทย (24/24)

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri
เกท หน่วยรบตะลุยต่างมิติ

เรื่องย่อ

ประตูสู่ต่างโลกที่เรียกว่า “Gate” ได้ปรากฏขึ้นที่กินซ่าในเมืองโตเกียว มอนสเตอร์และอัศวินที่หลุดออกมาคร่าชีวิตผู้คนในย่านการค้าเป็นจำนวนมาก กองกำลังป้องกันทหารได้ใช้อาวุธสงครามขับไล่พวกนั้นกลับเข้าประตูไปได้ สำเร็จ และได้ส่งกองกำลังทหารเข้าไปตอบโต้

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 1

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 2

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 3

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 4

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 5

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 6

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 7

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 8

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 9

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 10

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 11

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 12

ภาค2

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 13

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 14

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 15

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 16

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 17

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 18

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 19

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 20

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 21

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 22

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 23

GATE: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakeri ตอนที่ 24

จบ

ซับไทยโดย : Paiking / AnimeFamilyFS & NishikawaFS / ACE-Z & MunashiiKaze-FS

Share