Gatchaman Crowds กัชช่าแมน คราวด์ ซับไทย (12/12)

Gatchaman Crowds

เรื่องย่อ

เนื้อเรื่องหลักของ Gatchaman Crowds จะเล่าถึงญี่ปุ่นช่วงฤดูร้อนปี 2015 ในเมือง Tachikawa ที่เปรียบเสมือนเมืองหลวงแห่งที่สอง มีประชากร 180,000 คน และมีคนจำนวนหนึ่งเป็น “Gatchaman” กองกำลังพิเศษที่ได้พลังของ “NOTE” รูปลักษณ์ของพลังวิญญาณที่มีพลังพิเศษแฝงอยู่ในสิ่งมีชีวิต ซึ่งผู้บริหารจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถพิเศษเพื่อปกป้องโลกจาก อาชญากรต่างดาว ภายใต้ชื่อว่า “MESS”

Gatchaman Crowds ตอนที่ 1

Gatchaman Crowds ตอนที่ 2

Gatchaman Crowds ตอนที่ 3

Gatchaman Crowds ตอนที่ 4

Gatchaman Crowds ตอนที่ 5

Gatchaman Crowds ตอนที่ 6

Gatchaman Crowds ตอนที่ 7

Gatchaman Crowds ตอนที่ 8

Gatchaman Crowds ตอนที่ 9

Gatchaman Crowds ตอนที่ 10

Gatchaman Crowds ตอนที่ 11

Gatchaman Crowds ตอนที่ 12

จบ

——————————————————————–

Gatchaman Crowds Insight ภาค 2

Share