Garo – Guren no Tsuki ซับไทย (24/24)

Garo – Guren no Tsuki

เรื่องย่อ

ภาคใหม่ของ Garo เนื้อหาของภาคนี้จะอยู่ในยุคของเฮอันจะพูดถึงการต่อสู้ของอัศวินหมาป่า เเละเพื่อนพ้องของเขา เพื่อที่จะล้มชายคนนึ่งที่ได้ทำให้เขาจึงคิดที่จะฆ่าชายหรือล้างเเค้นคนนี้!!

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 1

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 2

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 3

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 4

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 5

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 6

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 7

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 8

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 9

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 10

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 11

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 12 ไม่มีซับ นักพากย์คุยกัน

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 13

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 14

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 15

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 16

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 17

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 18

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 19

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 20

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 21

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 22

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 23

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 24

จบ

ซับไทย Onigiri-FS

Share