Digimon Adventure Tri ซับไทย (26/26)

Digimon Adventure Tri

เรื่องย่อ

Digimon Adventure tri เป็นภาคเนื้อเรื่องล่าสุด ซึ่งต่อจากภาค Digimon Adventure 02 โดยมีตัวเอกคือ ยางามิ ไทจิ ที่เป็นตัวเอกจากภาคแรกกลับมารับบทตัวเอกอีกครั้ง แต่ว่าครั้งนี้เขาไม่ใช่เด็ก ป.5 ตัวเล็กๆอีกแล้ว เพราะมีอายุ 17 ปีแล้ว ซึ่งตัวละครอื่นๆก็เติมโตขึ้นด้วยเช่นกัน

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 1

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 2

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 3

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 4

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 5

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 6

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 7

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 8

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 9

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 10

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 11

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 12

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 13

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 14

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 15

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 16

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 17

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 18

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 19

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 20

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 21

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 22

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 23

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 24

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 25

Digimon Adventure Tri ตอนที่ 26

จบ

Share