Concrete Revolutio – Choujin Gensou ซับไทย (1-4/13)

Concrete Revolutio – Choujin Gensou

เรื่องย่อ

ในอีกโลกของญี่ปุ่น เรื่องของกลุ่มที่มีพลังเหลือมนุษย์ที่ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยพลังที่ต่างกัน และฝ่ายองค์กรชั่วร้ายที่ใช้พลังพิเศษเช่นกัน

Concrete Revolutio – Choujin Gensou ตอนที่ 1

Concrete Revolutio – Choujin Gensou ตอนที่ 2

Concrete Revolutio – Choujin Gensou ตอนที่ 3

Concrete Revolutio – Choujin Gensou ตอนที่ 4

ยังไม่จบ

Share