Busou Shoujo Machiavellianism ซับไทย (12/12)

Busou Shoujo Machiavellianism

เรื่องย่อ

โนมุระ ฟุโด ย้ายมาโรงเรียนที่ซึ่งนักเรียนหญิงพกอาวุธได้และคุมนักเรียนชาย เขาตกเป็นเป้าหมายของกลุ่่มนักเรียนหญิง 5 คนที่คุมกฏของโรงเรียนและปฏิเสธที่จะอยู่ใต้คำสั่งของพวกเธอ

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 1

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 2

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 3

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 4

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 5

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 6

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 7

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 8

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 9

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 10

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 11

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 12

Busou Shoujo Machiavellianism OVA

จบ

Share